Дружеството
разполага с необходимото технологично оборудване за извършване на:

 • ремонт на минна и обогатителна техника – багери, конвейери, питатели, помпи, вентилатори, класификатори, циклони, сита, трошачки, мелници, дезинтегратори, и др.
 • ремонт на възли на селскостопанска и пътностроителна техника,
 • механична обработка на детайли от стомана, чугун и цветни метали до Ф1000 и L = 8м.
 • изработване на резервни части за различни отрасли на промишлеността,

 • изработване на машини , съоръжения и конструкции по документация ,
 • шлосеро-монтажни услуги – разкрой, огъване, заваряване, монтаж-демонтаж и др.,
 • възстановяване на износени машинни възли и детайли ,
 • наваряване под флюс на едрогабаритни детайли – до Ф1000
 • основен ремонт на асинхронни двигатели до 250 KW,
 • основен ремонт на селови трансформатори до 630KVA / 20KV / 6KV,
 • ремонт на постояннотокови машини до 6KV • Универсални стругове
 • Универсален винтонарезен струг – до Ф1000 , L = 8000 мм.
 • Струг с ЦПУ
 • Универсални фрези
 • Струг: “ Пореба “ – до Ф1300 и L = 3 м.
 • Универсален двуколонен каруселен струг
 • Хидродълбачна машина
 • Хоризонтално разстъргващи стругове
 • Напречно-стъргателна машина
 • Колонни пробивни машини
 • Радиална пробивна машина
 • Вертикална прецизно-разтъргваща машина
 • Хонинг-вертикален
 • Плоско-шлифовачна машина
 • Лентоотрезна машина
 • Хидравлични ножовки
 • Наплавъчна машина - до Ф1200, L=3 м.
 • Гилотина - до 16 мм.
 • Валове за ламарина – до 16 мм. , L = 2000 мм.
 • Пресножица комбинирана
 • Тръбоогъващи машини - Ф63
 • Универсално заточваща машина
 • Преса хидравлична
 • Ексцентрик-преса
 • МИГ/ МАГ и ВИГ заваръчни апарати
 • Апарати за плазмено рязане
 • Стационарни шмиргелни апарати
 • Апарат за вакумно регенериране на масло
 • Камерна сушилна
 • Лабораторни пещи


Powered by
catalog.bg catalog.bg sofia.point.bg etel.bg