“ МИД 2000 “ ООД е дружество с изцяло частен капитал, основано през 2000 г., с основен предмет на дейност - ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Фирмата е базирана в гр. Сеново, обл. Русенска. Специализирана е в две направления: механо-ремонтно и електро-ремонтно. Песоналът е с богат и дългогодишен производствен опит и това му позволява да посреща смело новите предизвикателства. Политиката на дружеството е насочена към качествено и в кратки срокове изпълнение на поетите ангажименти кам нашите клиенти.
ремонт на минна и обогатителна техника – конвейери, питатели, помпи, вентилатори, класификатори, циклони, сита, трошачки, мелници, дезинтегратори, и др.

ремонт на възли на селскостопанска и пътностроителна техника;

механична обработка на детайли от стомана, чугун и цветни метали до Ф1000 и L = 8м.

изработване на резервни части за различни отрасли на промишлеността;


Основни направления в дейността на фирмата са изработване на машинни резервни части , ремонт на машини и съоръжения в различни отрасли в промишлеността и производство на нови такива по документация на клиентите ни.

Powered by
catalog.bg catalog.bg sofia.point.bg etel.bg